foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

Tytułem wprowadzenia:

Odcinek 2 – 1923 rok

Pięć lat po wojnie w  Europie było nadal  niespokojnie. W naszym kraju po odzyskaniu niepodległości sytuacja była również bardzo trudna. Ścierały się grupy polityków,  reprezentujące skrajnie różne pomysły na nową Polskę. Walczyła prawica z lewicą, walczyli narodowcy  i reprezentanci mniejszości narodowych mieszkających na terenach państwa polskiego (Żydzi, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy i Czesi) 

W Polsce  szalała hiperinflacja, wybuchały strajki. W 1924 przeprowadzono reformę pieniądza i ustabilizowano gospodarkę, ale zanim to nastąpiło, ludzie tracili majątki.

Mimo tych przeciwności w kraju toczyło się życie gospodarcze i społeczne. Im dalej od wielkich miast, tym bardziej było widać, że Polacy to pracowity naród, który łatwo się nie poddaje.

W Pudliszkach prace szły pełną parą, bo wkrótce miało nastąpić otwarcie nowego budynku fabryki. Zwiększy się zatrudnienie, zwiększy zbyt. Jest nadzieja

W czerwcu 1923 nastąpiło poświęcenie nowej fabryki zbudowanej przez Stanisława Fenrycha. Podobno była to skromna uroczystość w parku, na którą zaproszono mieszkańców Pudliszek, księży i najbliższych sąsiadów  z Rokosowa, Niepartu i Chwałkowa.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że pojęcie „skromnej uroczystości” jest mało precyzyjne. Szczególnie, kiedy się patrzy na pamiątkowe zdjęcie i wyobrazi sobie, jakie to musiało być dla okolicznych ludzi wielkie wydarzenie. Ile emocji musiało budzić? A także - w ilu okolicznych domach snuto marzenia, by zaaranżować małżeństwo panny na wydaniu z tak dobrze zapowiadającym się przedsiębiorcą, jakim był  Stanisław Fenrych.

O małżeństwie Stanisława Fenrycha i Teresy Boszulak wiemy na pewno, że zostało zawarte w grudniu 1923.

Wszystko inne w tym odcinku, to tylko wyobrażenia. 

Wśród bohaterów tego odcinka występują postaci, które w tamtych czasach żyły naprawdę. Są to Stanisław Fenrych, jego matka - Helena Fenrychowa, Teresa Boszulak (księgowa) oraz Jan Wesołowski (główny ogrodnik Majątku Pudliszki).

Pozostali – czyli Józef Maciejuszko (sąsiad, właściciel majątku Żabienniki, dawny kolega Stanisława Fenrycha z ławy szkolnej), Aniela Maciejuszko (żona Józefa), Teodora Piorunowiczowa (matka Anieli i Ludwiki), Ludwika Piorunowiczówna (siostra Anieli) zostali wymyśleni przez autorkę.

ODCINEK DRUGI

Czytaj więcej...

Tytułem wprowadzenia

Odcinek 1 – 1920 rok

Dzień kapitulacji Niemiec - 11 listopada 1918 - uznano za zakończenie I Wojny Światowej. Tę datę,  Polacy przyjęli jako swoje narodowe święto, upamiętniające odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. Scalenie ziem trzech zaborów i zbudowanie państwa polskiego wymagało czasu i współpracy wielu ludzi.

Ludność Wielkopolski, leżącej na terenie zaboru niemieckiego, już w czasie wojny szykowała się do walki o przynależność do Polski. Wybuch Powstania Wielkopolskiego 26 grudnia 1918 był konsekwencją tych działań. Zwycięstwo powstańców przyczyniło się do powrotu Wielkopolski do Polski.

28 czerwca 1919  podpisano Traktat Wersalski, na mocy którego Wielkopolska wróciła do macierzy. Postanowienia traktatu wersalskiego weszły w życie dopiero 10 stycznia 1920 roku, ale od 1919 trwał skomplikowany proces budowania instytucji polskich umożliwiających sprawne funkcjonowanie młodego państwa.

Po wojnie rozpoczęła się migracja Niemców  wracających z Wielkopolski do swego kraju. Decyzje o powrocie podejmowali właściciele majątków ziemskich, urzędnicy, fabrykanci, którzy wcześniej przyjechali z Niemiec zachęceni przez pruskiego zaborcę, konsekwentnie prowadzącego politykę kolonizacyjną ziemi wielkopolskiej. Opuszczający Polskę Niemcy sprzedawali polskim władzom swoje majątki, które z kolei obywatele polscy mogli odkupić od Urzędu Ziemskiego.

Majątki zazwyczaj były w kiepskim stanie, bo wojna zahamowała rozwój gospodarczy. W dodatku powojenna sytuacja gospodarcza była bardzo niestabilna.  Trzeba było mieć wiele odwagi, by podjąć wyzwanie inwestycyjne.

W takich właśnie okolicznościach Stanisław Fenrych kupił Pudliszki od Urzędu Ziemskiego.

Wśród bohaterów tego odcinka występują postaci, które w tamtych czasach żyły naprawdę... Są to Stanisław Fenrych, jego matka - Helena Fenrychowa, Teresa Boszulak (księgowa) oraz Franciszek Adamczak (mistrz warsztatów).

Pozostali – czyli Tekla Czarnohorska, Maurycy Nieśmigły i służąca Jadzia, zostali wymyśleni przez autorkę.

ODCINEK PIERWSZY

Czytaj więcej...

BIP

Godziny otwarcia GCKiR

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek

9:00 - 15:00

VIII Festiwal Tradycji i Folkloru

SPONSOR:

PATRONAT MEDIALNY: