foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi znalazło się w gronie 20 ośrodków z kraju, które zakwalifikowały się do programu „Zaproś nas do siebie!”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach programu pracownicy centrum będą pracować nad nową ofertą kulturalną na rok 2018.

 

Do programu zgłosiło się 71 ośrodków, 9 z nich zostało wykluczonych ze względów formalnych. 62 wnioski  zostały poddane ocenie merytorycznej. Ostatecznie do udziału w programie dostało się 20 ośrodków. Oceniając projekty komisja brała pod uwagę: motywację instytucji do udziału w projekcie, opis danego ośrodka, zaprezentowaną w zgłoszeniu diagnozę zasobów lokalnych oraz profil koordynatora – w tym przypadku dyrektora instytucji.  

Projekt „Zaproś nas do siebie!” to program szkoleniowy. Pracownicy GCKiR w okresie kwiecień – październik wezmą udział w różnorodnych szkoleniach, seminariach i wizytach studyjnych na terenie całego kraju.

Celem projektu jest wsparcie instytucji w zakresie  programowania i rozwoju oferty programowej oraz przygotowaniu oferty kulturalnej dla mieszkańców  i marki instytucji kultury na 2018 rok.

Pierwsze szkolenie dla koordynatorów programu odbędzie się już w dniach 3-5 kwietnia. Kolejne dotyczyć będą pozostałych członków kadry placówki. 

BIP

Na herbatce u Fenrychów

Godziny otwarcia GCKiR

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek

9:00 - 15:00

IX Festiwal Tradycji i Folkloru

SPONSOR:

PATRONAT MEDIALNY: