foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. Wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych jako administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej  informację.

 

INFORMACJA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI
IM. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI

klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia  25 maja 2018 roku

administrator danych: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi z siedzibą w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia  zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia  informuje:

 

• Administratorem danych osobowych klientów urzędu jest :

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia  jako organ uprawniony do reprezentacji Gminy Krobia

 

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Polowczyk

Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

-telefonicznie 721382099

- listownie na adres: ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia

- przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych lub indywidualne  umowy  cywilnoprawne lub zawierane w trybie zamówień publicznych w których zawarte są dane osobowe

 

• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi oraz organy administracji publicznej właściwe do współpracy

 

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

• Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych

 

• Każdemu podmiotowi (klientowi ), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do  danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania  danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia  danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na T szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych .

 

 

• Każdy podmiot ( klient ), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie .Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy.

 

• Każdy podmiot ( klient) , który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem  zawarcia umowy  z GCKiR oraz prowadzenia postępowania administracyjnego

 

Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych  GCKiR

BIP

Na herbatce u Fenrychów

Godziny otwarcia GCKiR

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek

9:00 - 15:00