foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

Hali sportowo-widowiskowej w Krobi, ul. Ogród Ludowy 2 w Krobi w trakcie epidemii COVID-19


§1

  1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania hali sportowo- widowiskowej w trakcie epidemii COVID-19 dla uczestników zajęć oraz pracowników/trenerów, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających w hali sportowo-widowiskowej, ul. Ogród Ludowy 2.

  2. Procedura obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, interesantów, pracowników oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w obiektach hali sportowo-widowiskowej.

Czytaj więcej...

Procedury bezpieczeństwa w Kinie „Szarotka” w Krobi na czas zagrożenia epidemicznego w związku z występowaniem SARS CoV-2

§ 1.

1.      Ustala się procedury obowiązujące w kinie „Szarotka” w okresie epidemii SARS-CoV-2

2.      Pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty Kina „Szarotka” zobowiązane są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.

3.      Wprowadzone zostają limity osób przebywających w sali kinowej – nie więcej niż połowa liczby miejsc na Sali. Obowiązuje zasada naprzemienności rzędów – układ miejsc w tzw. szachownicę oraz odstępu pomiędzy widzami.

4.      Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

Czytaj więcej...

BIP

Na herbatce u Fenrychów

Godziny otwarcia GCKiR

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek

9:00 - 15:00

IX Festiwal Tradycji i Folkloru

SPONSOR:

PATRONAT MEDIALNY: