foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w KrobiNasze zespoły

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kulturalną naszej gminy. Znajdziecie u nas orkiestrę, chóry, grupy teatralne, dudziarzy i inne zespoły mogące doskonale ubarwić każdą imprezę.

Czytaj więcej

Sport i rekreacja

Myślisz o pracy nad swoją kondycją? Masz ochotę spróbować swoich sił we wspinaczce? A może chcesz pograć w piłkę? Wszystko to i wiele więcej umożliwi Ci nasza oferta sportowo-rekreacyjna.

czytaj więcej

Edukacja

Zapraszamy grupy na zajęcia edukacyjne związane z filmem, muzyką i innymi dziedzinami kultury.

czytaj więcej

Folklor

Biskupizna to jeden z najbardziej unikalnych mikroregionów w Polsce. By umożliwić poznanie jej tradycji, historii i muzyki przygotowaliśmy ofertę, w której każdy może znaleźć coś dla siebie.

Czytaj więcej

Warunki uczestnictwa w zajęciach/imprezie wakacyjnej

 w ramach akcji: „Wakacje 2017 w Gminie Krobia”

 

1.      Poniższe warunki uczestnictwa z zajęciach/imprezie wakacyjnej dotyczą zajęć tematycznych, warsztatów, wyjazdów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Gminę Krobia w okresie lipiec  - sierpień 2017, w ramach akcji „Wakacje 2017 w Gminie Krobia”.

2.      Uczestnikami/czkami zajęć/imprez wakacyjnych, o których mowa w punkcie 1 mogą być dzieci i młodzież w wieku od 7 lat.

3.      Informacje i zapisy: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia, tel. 65 571 13 20.

4.      Organizator zapewnia: organizację zajęć merytorycznych oraz opiekę na dziećmi w trakcie zajęć, w przypadku organizacji dowozu/odwozu dzieci – opiekę na czas przejazdu w autobusie, w przypadku wybranych zajęć – również posiłek regeneracyjny albo słodycze (informacja taka znajduje się przy opisie poszczególnych zajęć).

5.      Organizator nie ubezpiecza uczestników/uczestniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6.      Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym poprzez zgłoszenie na zajęcia rozumie się zgłoszenie uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz dostarczenie zgody rodziców/opiekunów dziecka na udział  zajęciach/imprezie wakacyjnej do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi według wzoru dostępnego na www.kultura.krobia.pl.

7.      W przypadku korzystania z transportu zorganizowanego, rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki.

8.      W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach/imprezie wakacyjnej rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przekazania informacji o tym fakcie, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, najpóźniej 1 tydzień przez danymi zajęciami/imprezą wakacyjną.

9.      Rodzice/opiekunowie zobowiązani się do przekazania organizatorowi zajęć/imprezy wakacyjnej wszelkich informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie dziecka  - na piśmie, wypełniając odpowiednią część formularza – zgody na udział dziecka w zajęciach/imprezie wakacyjnej.

10.  Szczegółowe informacje dotyczące godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz – w przypadku transportu zorganizowanego – miejsca i godziny zbiórki – publikowane są na www.kultura.krobia.pl

11.  Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń na zajęcia/imprezy wakacyjne  – informacja o zaistnieniu takiej sytuacji pojawi się na www.kultura.krobia.pl

ZAJĘCIA NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ

PRZYSTANEK KINO

PRZYSTANEK BISKUPIZNA - MAŁY TABOR

WYCIECZKA DO ŁACIATEJ WSI

LETNIA AKADEMIA PRZYGODY

TURNIEJ NA POŻEGNANIE WAKACJI

BIP

Godziny otwarcia GCKiR

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek

9:00 - 15:00

VII Festiwal Tradycji i Folkloru

SPONSOR:

PATRONAT MEDIALNY: